Piotras Elkunovičius®
ORIGINALAS
Dvasinės ištiesinimo energijos
pradininkas nuo
1989 metų

Šarlena Elkunovič

Charlene Elkunoviz - Geistiges Heilen Berlin

Šarlena gimė ir užaugo vokiečių šeimoje Brazilijoje. Nuo mažens norėjo padėti žmonėms ir gyvūnams , bei saugoti gamtą.
Baigus mokyklą Brazilijoje (portugalų kalba), ji įgijo vokiečių kalbos diplomą ir išvyko į Šveicariją gauti užsienio kalbų brandos diplomą.
Po to Šarlena grįžo į savo Tėvynę Braziliją. Įkvėpta savo kūrybinės gyslelės, ji studijavo interjero dizainą, ketindama pakeisti žmonių gyvenimo ir gyvenamųjų patalpų kokybę , jas harmonizuodama.
Po sėkmingos interjero dizainerės veiklos jai tapo aišku, kad tai dar nėra tas „Išsipildymas“. Todėl pradėjo studijuoti Brazilijoje Tarptautinių ryšių universitete ir atliko praktiką aplinkos apsaugos ministerijoje Vienoje.

Dėl stiprių nugaros skausmų ji kreipėsi į gyduolį Piotrą Elkunovičių. Dvasinio ištiesinimo ir po jo sekančio gydymo metu ji stipriai pajuto Dievo malonę. Tą ištiesinimo akimirką jos širdis buvo pilna šviesos, meilės ir dėkingumo. Dabar ji žinojo, kad dvasinis gydymas yra ir jos gyvenimo kelias, pašaukimas tarnauti žmonėms ir Aukščiausiajam.
Kaip ištiesinimo gyduolė, sutuoktinė bei nuo 2016 metų ir kaip Dvasinio ištiesinimo mokytoja, ji su atsidavimu ir meile , kartu su Piotru vadovauja bendram gydymo centrui Berlyne. Šarlena ir Piotras keliauja po įvairias šalis, gydydami ir organizuodami mokymų seminarus.