Piotro Elkunovičiaus gydymo būdas

Geistige Aufrichtung Urheber

Mūsų planeta ir visa, kas joje gyva, yra pakilimo procese. Šis pakilimas jau yra pamažu prasidėjęs ir vienu ar kitu būdu jis vystysis toliau, nes tai yra visaapimančios būties ŠALTINIO valia. Tas procesas pakeis žmogaus dvasią ir fizinį kūną taip, kad kiekvienas žmogus galės tapti ŠVIESOS BŪTYBE.

Dvasinis ištiesinimas yra Dieviškosios tvarkos atstatymas, kuris atliekamas nuo 1989 metų iniciatoriaus ​PIOTRO ELKUNOVIČIAUS žmonėms ir gyvūnams.

Jo dvasinis darbas sukūrė pagrindą atsirasti Naujai Evoliucijai!

Savo gyduolio gebėjimais jis pildo Dievišką planą.

Dvasinis ištiesinimas yra taip pat ir Dieviškas perdavimas – dovana iš dievo rankų, nes ji turi visas dieviškas, tobulas Aukščiausiojo savybes ir bruožus. Tai yra prisikėlimo ciklas, kuriame visa, kas gyva, prasidės iš naujo ir su nauju suvokimu aukštesnės dimensijos pasaulyje.

Daug žmonių kenčia nuo evoliucijos sąlygotos netaisyklingos kūno laikysenos : kreivas kaklas, skirtingo aukščio pečiai, nevienodos padėties mentės , pakrypęs ir pasisukęs stuburas, netaisykling dubens padėtis, skirtingo ilgio kojos . Tai yra išoriškai matomi požymiai.

Dėl šių priežasčių vieniems skauda nugarą, kitiems – dubenį ar kelio sąnarius, skundžiasi skausmais sprando srityje ir nugaros raumenų skausmais , širdies ritmo sutrikimais bei skausmu, virškinimo sutrikimais, inkstų ligomis ir t.t.
Žmonės, varginami depresijos, galvos skausmų ir kraujotakos sutrikimų Piotro Elkunovičiaus metodo​ pagalba irgi gali tikėtis pagerėjimo.

Iš esmės visi šie negalavimai yra sąlygoti netaisyklingos stuburo padėties , kadangi su stuburu susieti visi žmogaus organai, valdymo centrai ir meridianai. Stuburas yra žmogaus gyvybinis kanalas , kuriame yra saugoma ir išspinduliuojama į kūną visa informacija.

Geistige Aufrichtung durch Pjotr Elkunoviz

Matomi pakitimai dvasios pagalba

Net jei tai skamba neįtikėtinai, Piotro Elkunovičiaus pagalba yra įmanoma akimirksniu atstatyti taisyklingą dubens padėtį ir skirtingo ilgio kojas sulyginti, neprisiliečiant prie kūno. Todėl šios disproporcijos pašalinimas yra teisingas būdas , gydyti visą kūną, sielą ir dvasią.

Net ir tradicinės medicinos gydytiems asmenims su įvairiausiais fiziniais ir emociniais sutrikimais padėjo Dvasinis ištiesinimas.

Piotras Elkunovičius​ yra vienintelis šios stebuklus darančios energijos, neegzistavusios anksčiau, pradininkas. Ši energija yra giliai veikianti, visaapimanti, gera ir tokia galinga, kokią žmogus vargiai gali įsivaizduoti.

Jo palaimingo gydymo, kuriam vadovauja šventasis DIEVO įstatymas, dėka, žmonių suvokime įvyksta pakitimai, keičiantys ir pasaulį.

Viskam savas laikas, nes laikas yra DIEVO rankose. Taip visada buvo ir bus! Kai jūs gausite šią informaciją, tai reikš, kad atėjo ir Jūsų laikas išsitiesinti, nes atsitiktinumų nebūna.

Dvasinio ištiesinimo pagalba pavyksta atsikratyti praeities naštos ir pasijusti DABAR , begalybėje, laisvėje, kurios trokšta mūsų siela.

Išsivaduokite ir Jūs nuo praeities pančių, kad galėtumėte gyventi sveiką ir laimingą
gyvenimą. Mes padėsime Jums!

Geistige Aufrichtung durch Pjotr Elkunoviz
Geistige Aufrichtung durch Pjotr Elkunoviz

Kodėl taip yra?

Dvasinis ištiesinimas reiškia Dievišką perdavimą, galintį išplisti į visas dimensijas ir gyvenimo tarpsnius ir viską, kas ten yra – mintis, prisiminimus, pažadus, įsitikinimus, vizijas, suvokimus bei visas programas, esančias ląstelių atminties mechanizmuose ir visa tai sufokusuoti ir harmonizuoti. Tai ir yra Dvasinio ištiesinimo akimirka. Šis gydymo būdas yra naujas šviesos būtybių vystymasis.

Fizinis kūnas – tai tik vienas tikro Dvasinio ištiesinimo aspektų. Mūsų klientai patiria sąmoningas inspiracijas aukštesniuose lygmenyse, tai reiškia – gebėjimą girdėti savo vidų bei būtybių, veikiančių aukštesniame kosminio intelekto lygmenyje, mintis. Dvasinis ištiesinimas yra daugiau, nei įmanoma apsakyti ar aprašyti.

Dvasinis ištiesinimas yra šventa ir galinga tyros Dieviškos meilės energija. Jis yra tas atsivėrimas į universalias dvasines žinias ir į aukštesnes būties sritis viso ko, kas buvo, yra ir dar bus. Tai kvantinis šuolis Dvasinio gydymo suvokime.

Рассылка исцеляющих импульсов для повседневной жизни, вдохновения на духовные темы и напоминания о датах проведения дней и мероприятий по исцелению будет информировать вас о наших новостях через нерегулярные промежутки времени. Пожалуйста, подпишись на нашу рассылку, отписаться можно в любой момент, например, по ссылке в рассылке.