Die Geistige Aufrichtung feiert 35 Jahre Jubiläum durch den Initiator Pjotr Elkunoviz.

Piotras Elkunovičius

Pjotr Elkunoviz

Piotras gimė Moldavijoje ir gyvena nuo 1980 Vokietijoje. 1989 metais jis nuvyko į Jeruzalę ir patyrė ten didžiulę sąmonės transformaciją. Tai buvo palaimingas potyris su DIEVU. Piotras tapo iki šiol Žemėje neegzistavusio gydymi metodo iniciatoriumi. Tai yra Dvasinis ištiesinimas! Iki tol Piotras dirbo irankių meistru, o dabar jis pats įrankiu gydančioje Dievo rankoje. Nuo tada jis gydo savo nauju metodu žmones ir gyvūnus.

Piotras buvo pašauktas, šią nuostabią dievišką gydymo gebėjimą padaryti savo gyvenimo tikslu. Jau virš 27 metų jis padeda šimtams tūkstančių žmonių pasveikti.

Nenuilstamai atlikdamas savo pareigą , padėdamas pasveikti savo artimam visapusiškai, jis atlieka šią šventą misiją su visa savo meile. Taip atsirado Dvasinio ištiesinimo stebuklas , kuris toliau plinta po visą pasaulį. Dėkodamas Dvasiniam pasauliui, jis perduoda savo žinias kitiems gyduoliams. Kiekvienas, dvasiškai ir spiritualiai subrendęs bei rimtai ketinantis tapti gyduoliu ir padėti žmonėms, gali išmokti Dvasinio ištiesinimo specialiuose Šarlenos ir Piotro mokymuose.

Į jo veiklą reikėtų žiūrėti globaliai, kadangi yra gydomas kolektyvinis viso pasaulio suvokimas! Pasveikimas Dvasinio ištiesinimo dėka ir dieviška žinia pagreitina dvasinį vystymąsi ir planetos perėjimą į aukštesnį lygmenį, ko trokšta kiekviena būtybė! Sąmoningai būti DIEVU!

“Leisk man, o Viešpatie, kuris TU esi MANYJE, TAVE garbinti,
suteik man draugystę tų, kurie TAVE ir SAVE garbina ir duok man gilų , neribotą atjautos jausmą
visoms viso pasaulio būtybėms!”

Tavo Piotras

Рассылка исцеляющих импульсов для повседневной жизни, вдохновения на духовные темы и напоминания о датах проведения дней и мероприятий по исцелению будет информировать вас о наших новостях через нерегулярные промежутки времени. Пожалуйста, подпишись на нашу рассылку, отписаться можно в любой момент, например, по ссылке в рассылке.