Piotras Elkunovičius®
ORIGINALAS
Dvasinės ištiesinimo energijos
pradininkas nuo
1989 metų

Gyduolių šviesos ratas

Heilerausbildung Berlin Lichtnetzwerk

Dvasinio ištiesinimo® gyduolių ratas

Piotras Elkunovičius ​ yra Dvasinio ištiesinimo iniciatorius.
Šarlena ir Piotras Elkunovičiai yra Dvasinio ištiesinimo pasiuntiniai.

Karolina ir Aleksandras Toskarai ​ yra gyduolių šviesos rato įkūrėjai , jie įregistravo Dvasinį ištiesinimą®​ kaip saugomą licencijuotą prekinį ženklą Ginger Up agentūroje.

Čia Jūs rasite visus gyduolius, praktikuojančius Dvasinį ištiesinimą:

www.healers-united.net

Jie visi yra praėję Piotro ir Šarlenos Elkunovičių arba Piotro sūnaus Aleksandro ir jo žmonos Karolinos Toskar mokymus ir turi iniciaciją dvasinei ištiesinimo energijai.