Piotras Elkunovičius®
ORIGINALAS
Dvasinės ištiesinimo energijos
pradininkas nuo
1989 metų

Gyduolių šviesos ratas

Heilerausbildung Berlin Lichtnetzwerk

Dvasinio ištiesinimo® gyduolių ratas

Piotras Elkunovičius ​ yra Dvasinio ištiesinimo iniciatorius.
Šarlena ir Piotras Elkunovičiai yra Dvasinio ištiesinimo pasiuntiniai.

Karolina ir Aleksandras Toskarai ​ yra gyduolių šviesos rato įkūrėjai , jie įregistravo Dvasinį ištiesinimą®​ kaip saugomą licencijuotą prekinį ženklą Ginger Up agentūroje.

Čia Jūs rasite visus gyduolius, praktikuojančius Dvasinį ištiesinimą.

Jie visi yra praėję Piotro ir Šarlenos Elkunovičių arba Piotro sūnaus Aleksandro ir jo žmonos Karolinos Toskar mokymus ir turi iniciaciją dvasinei ištiesinimo energijai.