Dvasinio ištiesinimo pradžia

Piotras Elkunovičius – Dieviškosios tvarkos energijos iniciatorius

Dvasinis gyduolis – Stebukladarys – Reiki meistras – Dvasinis mokytojas

 

Piotras Elkunovičius gimė 1951 metų rugpjūčio 1 dieną Moldavijoje (Kišiniove), tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Nuo 1980 metų jis gyvena Vokietijoje, daugelį metų dirbo šaltkalviu. Metų bėgyje Vokietija tapo jo antra tėvyne.

Tuo metu Piotras pats ieškojo galimybės pasveikti, kadangi dėl jo neteisingos dubens padėties stuburas buvo susidėvėjęs ir gydytojų nuomone, jis likusį gyvenimą taip ir turėjo nugyventi, kęsdamas skausmus. Jis jokiu būdu nenorėjo su tuo susitaikyti.

Piotras pats pasakojo apie tai : “Man buvo aišku, kad bet koks įprastinis ligos simptomų gydymas galėjo tik dalinai padėti, kadangi jis nelietė giliau slypinčių, evoliucijos bei sielos ir dvasios sąlygotų priežasčių. Būtent tas faktas, kad man niekas nebegalėjo padėti, ir pažadino manyje impulsą, domėtis Dvasiniu gydymu​ – seniausiu gydymo menu žmonijos istorijoje. Taip aš pradėjau ieškoti ir radau!”

Piotro kelionė į Jeruzalę

Prieš atvykdamas į Vokietiją, Piotras 7 metus gyveno Izraelyje , taigi, nusprendė 1989 dar kartą ten nukeliauti. Kažkas jį ten traukė.

Visus tuos metu, kai jis ten gyveno ir dirbo, Piotras nerado laiko, aplankyti šventąjį miestą. Jo dukterėčia pasisiūlė, parodyti jam Jeruzalę. Taip jį , „atsitiktinumo“ dėka, dukterėčia nuvedė į šventą vietą. Šioje palaimintoje vietoje jis turėjo dukterėčios prašymu palikti raštelį su
pageidavimu. Iš pradžių jis priešinosi , tačiau dukterėčia paiškino, kad tai yra sena tradicija, kurios turi laikytis visi lankytojai. Dukterėčios nuostabai, jis neturėjo jokių pageidavimų. Ji neatlyžo ir vis kartojo: ,,Pageidauk sau ko nors.“ Ant lapelio, kurį jam davė dukterėčia, jis tada užrašė tai, ką pajuto giliai širdyje:

,,Linkiu sveikatos visiems šio pasaulio žmonėms, esantiems bėdoje. Linkiu taikos visam pasauliui.”

Piotras pasakojo toliau : “ Aš neprašiau nieko asmeniškai sau, prašiau tik gėrio kitiems. Galbūt dievas mane tokiu būdu tikrino! Aš maniau tada, kad turiu viską, kad būčiau laimingas ir patenkintas , nors man ir labai stipriai skaudėjo nugarą. Pakeliui į tą vietą, kur aš turėjau palikti raštelį staiga pasikeitė viskas aplink mane. Kaip aš vėliau atsiminiau , mane užvaldė stiprios šviesos srautas. Jis apėmė mane ir įsiskverbė į mano vidų! Man nuo akių pasitraukė lyg koks šyda ir aš pamačiau aiškiai reginius iš praeities, dabarties ir ateities – bangomis , ar dažniais, be žodžių. Aš pamačiau tikslius, aiškius simbolius, kurių dėka galiu priimti informaciją iš mūsų įprastos vaizduotės užribio. ​ Tai buvo konkreti informacija su aukščiausiomis žiniomis, kurių aš tuo metu dar negalėjau pilnai suvokti.

Sąlytis su Dievo malone

Geistige Aufrichtung Elkunoviz

Po to aš pamačiau Dievą, taip, aš pamačiau Dievą! Aš jį suvokiau kaip būtybę patalpoje. Aš pajutau, kad mūsų auros susiliejo, mūsų sąmonė susivienijo ir mano nervų sistema tapo mūsų ryšio kanalu.

Suvokimo esmės perdavimas vyko šviesos kalba. Man buvo perteiktos ir perspektyvos, apie kurias aš šiandien dar negaliu kalbėti. Žmonės yra linkę būti savo pačių vaizduotės įkaitais. Pamąstykite – juk žodžiai ir požiūriai gali būti ir neteisingi, ir klaidinantys. Jie nėra tobuli. Tai reiškia, jog žodžiai nėra pakankamai tikslūs , kad galėtų apibūdinti gyvo suvokimo atskirus lygmenis ir teisingai perduotų tikrąją mano žinios prasmę.

Neįmanoma žodžiais išreikšti tos sąmonės būsenos, kurioje aš buvau. Dievas prašneko į mane ir tarė, jog aš esu išrinktas tam, kad perduočiau dvasines žinias į materialųjį pasaulį; jog aš esu kolektyvinio žmogiškojo suvokimo centras. Aš linktelėjau pritardamas, nors ir nelabai supratau, ką JIS turėjo omeny. Tačiau po šio nutikimo aš jaučiau palengvėjimą, išsivadavimą nuo man mano ligšiolinio gyvenimo užkrautos naštos. Manyje atsirado neapsakomas laisvės pojūtis ir aš žinojau, kad nuo šios akimirkos esu vedamas
Dievo. Buvau savyje užtikrintas, kad taip tikrai yra ir visada bus!
Man yra sudėtinga, perteikti mano žinią mūsų įprasta kalba, jos žodžiais ir sąvokomis. Dar yra kita, labia sena kalba, labiau tinkanti tokios informacijos perdavimui. Tai universali šviesos kalba. .

Informacijos perdavimas vyksta siunčiant gyvas žinių daleles. Šios dalelės yra tikslesnės ir yra ddidesnės apimties , nei visi žodžiai kartu paėmus.
Jos yra sukurtos tam, kad galėtų perduoti informatyvias tikslias žinias.”

Dvasinis ištiesinimas – Piotro pašaukimas ir gyvenimo užduotis

Vadinamieji ,,Atsitiktinumai” , kurie paprastai įvyksta reikiamu metu, dažnėjo ir Piotras gavo dar vieną iniciaciją su žiniomis apie iki šiol Žemėje neegzistavusią gydymo sistemą. Piotras pats patyrė ,,Dvasinį ištiesinimą”, jo skausmai dingo ir jis pasveiko! ​Dievas vėl tarė jam : ,,Iš MANĘS esi TU ir pas MANE TU vėl sugrįši. Aš esu čia, kad pažadinti tave ir Tavo suvokimą. Dabar AŠ suvieniju SAVO sąmonę su Tavo kūno ląstelėmis, kad galėčiau perduoti Tau patingą informaciją. Tavo darbuose žmonės pažins MANE, nes Tu esi MANĘS įrodymas.” Piotras tik vėliau pamažu suprato, kokią ypatingą malonę patyrė ir kad tapo Dievo įrankiu , turinčiu savo rankose
raktą, galintį į gerą keisti visų gyvų būtybių evoliucijos sąlygotus nustatymus, gyvenimo matricą bei genetinį kodą. Jis priėmė pranašystę, kad galės padėti žmonėms visame pasaulyje.

Jis juos išgydys, suteiks drąsos, pažadins juose viltį ir mokys juos dvasinių dėsnių. Tai bus jo gyvenimo užduotis!

Kas Piotrui šios iniciacijos metu dar buvo atverta – to žmonės kol kas dar negali suvokti. Jis pamažu juos ruošia tam.

Įgavęs šias didžiules žinias, Piotras dar eilę metų intensyviai save tikrino, giliau save pažino, kol tapo tuo, kas jis yra šiandien ! Visas jo organizmas persitvarkė ir susubtilėjo. Jo nervų sistema ir čakros bei ląstelės ,iki mažiausios molekulės, turėjo prisitaikyti prie aukštos energijos vibracijos, įgautos Dvasiniu išitesinimu​.

Tuomet jis pažino ir nuostabią gydančią Reiki energiją, universalią gyvybinę energiją. Su dideliu susižavėjimu ir ryžtu jis neužilgo užbaigė mokymus Reiki Meistrui- Mokytojui.

Nepaisant viso patirto maloningo, jis dar turėjo sunkumų , dirbti su šiomis galiomis. Jis galėjo daryti stebuklus, bet mažai kas norėjo juos patirti! Žmonės dar nesuvokė, ką jis jiems galėjo duoti. Galiausiai jame subrendo klausimas : “Ar tikrai tai esu aš, matęs Dievą, jo numatytas ir paruoštas šiai užduočiai? Taip, tai esu aš! Pas mane atėjo pagalbos ieškantys žmonės.” Jie sakė: “Mus atsiuntė Dievas!” – tada aš ir įtikėjau, kad taip ir yra, ir išgydžiau juos ! Aš turėjau visų pirma pats įsisąmoninti, kad mano užduotis yra padėti visai žmonijai !”

Geistige Aufrichtung durch Pjotr Elkunoviz
Geistige Aufrichtung durch Pjotr Elkunoviz

Dvasinio ištiesinimo stebuklas sulaukia pripažinimo

Ši neįprasta sėkmė gydant žmones, padėjo jam suvokti, kad jis yra pašauktas , šį nuostabų dievišką gebėjimą gydyti padaryti savo gyvenimo tikslu. Jis nenuilsdamas tarnauja savo artimui, gydo jį visapusiškai ir atlieka savo misiją su visa savo meile, nes JIS jį pripildo! Taip atsirado Dieviško ištiesinimo ​stebuklas, kurį jis su dėkingumu perduoda specialiuose mokymuose ir kitiems gyduoliams , pribrendusiems fiziškai ir dvasiškai šiai Didžiai Užduočiai ir norintiems tapti stebukladariaisas. Piotro veiklą reikėtų vertinti globaliai , kadangi kalbama apie viso pasaulio kolektyvinės sąmonės gydymą!​ Gydymas Dvasinio ištiesinimo ​būdu pagreitina dvasinį tobulėjimą, kurio siekia kiekvienas gyva būtybė ! Sąmoningai būti Dievu!

Vokietijoje Piotro darbas išgarsėjo televizijos laidos ,,Stebuklus darantis gyduolis , 1 ir 2 dalys”. SWR filmuota ir 2002 bei 2003 metais transliuota medžiaga sukėlė didžiulį rezonansą. Pirmą kartą filme buvo parodytas nuotolinis gydymas (atstumas -120 km). Netaisyklingos dubens padėties bei skirtingo kojų ilgio korekcija bei stuburo ištiesinimas, esantis vienu iš „Dieviškosios tvarkos atstatymo“ aspektų, buvo stebimas gydytojo – ortopedo, kuris patvirtino pasikeitimo rezultatus, matęs kūno poziciją prieš ir po ištiesinimo.
Šiam neįtikėtinam pasikeitimui Piotrui prireikė tik vienos akimirkos.

Dėl didelio teigiamo žiūrovų rezonanso , transliavimo teises įsigijo ir kiti televizijos kanalai ir taip jo gyduolio darbas išgarsėjo ir už Vokietijos ribų. Tuo tada pas Piotrą atvyksta žmonės iš viso pasaulio, kad Dvasinio ištiesinimo pagalba taptų sveiki. Bazelio gyduolių kongrese 2003 metais ZDF filmavo jo darbą su šimtais žmonių, kurių didžiąją dalį jis ištiesino tiesiog prieš filmavimo kameras. Šis reportažas buvo transliuojamas ,,Bazelio stebuklas ” pavadinimu. Toliau sekė ir daugiau televizijos laidų, patvirtinusių sėkmingą Piotro darbą. Taip pat ir televizijos laidoje ,,Fliege,, Piotras pademonstravo plačiai auditorijai savo gyduoliškus gebėjimus – Dieviškos tvarkos atstatymą. Ir šioje laidoje pakitimus po ištiesinimo patvirtino tradicinės medicinos atstovas – gydytojas ortopedas. Šiose laidose buvo parodyta, kokia daugiasluoksnė, įvairi yra 18 valandų gyduolio darbo diena, kaip jis nenuilsdamas padeda ligotiems žmonėms ir atsižvelgia į jų individualius poreikius. Paskutiniais metais jis padėjo daugiau , nei 300.000 žmonių, turėjusių sunkiausių negalavimų ir atvykusių iš viso pasaulio. “Jei žmogus nusiteikęs pasveikti, tai jis ir pasveiks. O aš jam padėsiu tai padaryti. ”, -sako Piotras.

Dvasinis ištiesinimas®, pasireiškiantis per Piotrą Elkunovičių, kuria naują, išlaisvintą kartą!

Jis keičia ir Jūsų gyvenimą, o tuo pačiu ir pasaulio istoriją. Jūs grįšite prie to suvokimo lygio, kuriame mes visi galėsime vieni su kitais bendrauti, be sudėtingų žodžių ir sąvokų, tiesiogiai, Viso, Kas Yra Vienybėje.

Jūsų ateitis yra dabar!

Рассылка исцеляющих импульсов для повседневной жизни, вдохновения на духовные темы и напоминания о датах проведения дней и мероприятий по исцелению будет информировать вас о наших новостях через нерегулярные промежутки времени. Пожалуйста, подпишись на нашу рассылку, отписаться можно в любой момент, например, по ссылке в рассылке.