Die Geistige Aufrichtung feiert 35 Jahre Jubiläum durch den Initiator Pjotr Elkunoviz.

Garīgās iztaisnošanas sākums

 

Pjotrs Elkunovičs – Dievišķās kārtības enerģijas pirmatklājējs

Garīgais dziednieks – Brīnumdaris – Reiki Meistars – Garīgais Skolotājs

Pjotrs Elkunovičs piedzima 1951.gada 1.augustā Kišiņevā (Moldāvijā), bijušajā PSRS. Kopš 1980. gada viņš dzīvo Vācijā, kur daudzus gadus nostrādāja par darbarīku izgatavotāju un Vācija kļuva par viņa izvēlēto dzimteni Tajā laikā viņš pats meklēja iespējas izdziedināties, jo greizu gūžu dēļ viņa mugurkauls bija nolietojies un pēc ārstu teiktā, viņam visu mūžu turpmāk būšot jācieš sāpes. To viņš nekādā gadījumā negribēja pieņemt par patiesību. Pjotrs pats stāsta tā: “Man bija skaidrs, ka jebkura tradicionālās simptomu ārstēšanas metode sniedz tikai daļēju palīdzību, jo tā nestrādā ar dziļākiem, evolūcijas ceļā iegūtiem vai arī garīgiem / dvēseles cēloņiem. Tieši šis fakts, ka man vairs nevar palīdzēt, pamodināja manī impulsu noskaņoties uz Garīgo Dziedniecību – vecāko no dziedniecības mākslām cilvēces vēsturē. Tā es kļuvu par meklētāju un atradu!” Pirms došanās uz Vāciju, Pjotrs 7 gadus dzīvoja Izraēlā, tāpēc 1889. gadā viņš nolēma atkal turp aizbraukt. Kaut kas viņu uz turieni vilka.

Pjotra ceļojums uz Jeruzalemi

Pirms došanās uz Vāciju, Pjotrs 7 gadus dzīvoja Izraēlā, tāpēc 1889. gadā viņš nolēma atkal turp aizbraukt. Kaut kas viņu uz turieni vilka. Visus gadus, kamēr viņš tur dzīvoja un strādāja, vīņš neatrada laiku, lai aizbrauktu uz svēto pilsētu. Viņa māsasmeita, kura tur strādāja, apsolīja parādīt viņam Jeruzalemi. Tā nu viņu aizveda uz svēto vietu, kā jau „sagadīšanās“ mēdz notikt. Šajā svētītajā veitā pēc māsas meitas lūguma viņam vajadzēja atstāt zīmīti ar vēlmēm. Sākumā viņš šim lūgumam pretojās, bet tad māsas meita paskaidroja, ka runa ir par senu tradīciju, kuru ievēro visi apmeklētāji. Māsas meitai par lielu brīnumu, Pjotram nebija nekādu vēlēšanos. Viņa turpināja viņu iespaidot un atkārtoja arvien no jauna „Vēlies taču kaut ko!“. Tad Pjotrs uz pasniegtās lapiņas uzrakstīja vārdus, kas nāca no pašiem sirds dziļumiem: ,,Es vēlos veselību visiem cilvēkiem uz šīs zemes, kuri cieš. Es vēlos mieru visā pasaulē“. Pjotrs stāsta tālāk: ​“ Es neko nelūdzu sev personiski, tikai labumu citiem. Varbūt mīļais Dievs mani šādā veidā pārbaudīja! Toreiz es domāju, ka man ir viss, lai būtu laimīgs un apmierināts, lai gan man bija stipras sāpes mugurā.Pa ceļam uz vietu, kur vajadzēja atstāt zīmīti, visa atmosfēra ap mani pēkšņi mainījās. Vēlāk es sapratu, ka mani pārņēma spēcīga gaismas straume. Vispirms tā mani ietina, tad iekļuva manī! Acu priekšā es redzēju plīvuru, kur parādījās visskaidrākās ainas no pagātnes, tagadnes un nākotnes- viļņos vai svārstībās- pie tam viss uzreiz un bez vārdiem. Es uztvēru precīzus simbolus informācijai, kas ir ārpus mūsu priekštatiem .​ Skaidru informāciju, kas ietvēra augstākās zināšanas, ko es tai brīdī vēl nebiju spējīgs izskaidrot.

Sastapšanās ar Dieva žēlastību

 

Geistige Aufrichtung Elkunoviz

Pēc tam es ieraudzīju Dievu, jā, es redzēju Dievu! Dievs man bija kā būtne telpā. Man bija sajūta, ka mūsu auras saplūst, ka mūsu apziņa savienojas un, ka mana nervu sistēma ir kļuvusi par saprašanās kanālu Es uzzināju par apziņas satura pārnešanu gaismas valodā. Perspektīvas, par kurām es vēl nevaru runāt. Cilvēkiem ir nosliece pašiem kļūt par savu priekšstatu gūstekņiem. Padomājiet, ka vārdi un priekšstati var būt gan nepareizi, gan maldinoši. Jūs neesiet pilnīgs. Tas nozīmē, ka vārdi ir pārāk neprecīzi, lai aprakstītu dzīvās apziņas līmeņus un lai attēlotu mana vēstījuma patieso nozīmi. Apziņas stāvoklis, kādā es biju, nav aprakstāms ar vārdiem.

Dievs uzrunāja mani un teica, ka es esmu izvēlēts, lai integrētu materiālajā pasaulē garīgās zināšanas un, ka es esmu cilvēku kolektīvās apziņas apkopojums. ​ Es piekrītoši pamāju, kaut gan es nezināju, ko VIŅŠ ar to domā. Taču pēc šī pārdzīvojuma es sajutos atvieglots un atbrīvots no visām nastām, kuras es sev līdzšinējā dzīvē biju uzkrāvis. Manī ielauzās neaprakstāma brīvības sajūta un es zināju, ka no šī brīža mani vada Dievs. Manī bija dzimusi pārliecība, ka tas patiešām tā ir un, ka tā būs vienmēr! Man ir grūti izteikt šo vēstījumu ierastās valodas vārdos un jēdzienos. Ir cita, ļoti sena valoda, kura ir daudz piemērotāka šim uzdevumam- tā ir universālā gaismas valoda. Informācijas nodošana šajā valodā notiek ar dzīvu paziņojuma daļiņu izsūtīšanu. Šīs daļiņas ir precīzākas un aptverošākas, nekā visi vārdi. Tās ir radītas, lai nosūtītu saturā bagātu un precīzu vēstījumu.”

Garīgā iztaisnošana – Pjotra liktenis un dzīves uzdevums

Sakāmvārdos pieminētie „gadījumi“ – kas notiek tieši īstajā brīdī – sāka kļūt biežāki un Pjotrs piedzīvoja vēl vienu iniciāciju, kura deva zināšanas par dziedināšanas sistēmu, kāda līdz šim uz Zemes vēl nebija zināma. ​Pjotrs pats piedzīvoja „Garīgo iztaisnošanos“, kas viņu uzreiz atbrīvoja no sāpēm un izdziedināja! ​Pēc tam Dievs viņam atkal teica: ​,,No MANIS tu esi nācis un pie MANIS tu nāksi atkal atpakaļ. Es esmu šeit, lai lai ienāktu tavā apziņā, lai tevi atmodinātu. Tagad ES savienoju SAVU apziņu ar tava ķermeņa šūnām, lai nodotu tev personisku informāciju. Tavā darbībā cilvēki atpazīs MANI, jo tu esi MANS apstiprinājums“. Pjotrs tikai ar laiku saprata milzīgo žēlastību, kuru viņš ar šo pārdzīvojumu bija saņēmis un, ka tagad viņš ir kļuvis par darbarīku Dievam, kurš bija iedevis viņam rokās atslēgu, ar kuras palīdzību var dziedinoši izmainīt visu dzīvo būtņu evolūcijas ceļā radušās matricas kā arī ģenētiskos kodus. Viņš bija saņēmis paeģojumu, ka viņš palīdzēs cilvēkiem visā pasaulē. Viņš cilvēkus dziedinās, iedrošinās, modinās viņos cerības un mācīs viņiem garīgos likumus. Tas būs viņa mūža darbs! Tas, ko Pjotrs vēl uzzināja no Dieva, pagaidām cilvēkiem nav saprotams. Pjotrs viņus saudzīgi gatavo šai informācijai. Viņam pašam kā šo zināšanu nesējam pagāja vairāki gadi intensīvā sevis pārbaudīšanas un izzināšanas procesā, pirms viņš kļuva par to, kas viņš ir! Viss viņa organisms tika pārstrukturēts un pilnīgots. Viņa nervu un čakru sistēmai, kā arī šūnu informācijai līdz vissmalkākajai molekulai bija jāpielāgojas augstajām enerģijas svārstībām, kuras atbrīvojās līdz ar ​Dievišķo iztaisnošanos​. Šajā laikā viņš iepazinās arī ar brīnumaino dziedniecības enerģiju Reiki – universālo dzīvības enerģiju. Ar lielu sajūsmu un izlēmību viņš drīz vien pabeidza mācības, iegūstot Reiki Meistara un Skolotāja pakāpi. Neraugoties uz visu svētību, ko viņš drīkstēja piedzīvot, darbojoties ar savu spēku, viņš ne reizi vien piedzīvoja dziļu vilšanos. Viņš varēja veikt brīnumus, bet tikai nedaudzi vēlējās tos piedzīvot! Cilvēki vēl nesaprata, ko viņš tiem var sniegt. Beidzot viņš bija sasniedzis briedumu, lai pats sev pajautātu: „ Vai tiešām tas esmu es, kurš ir redzējis Dievu un kuru Viņš ir sagatavojis šim uzdevumam? Jā, tam jābūt man! Pie manis nāca cilvēki, kuriem vajadzīga palīdzība“. Viņi sacīja: „ Dievs mūs sūtīja“ un tad es sapratu, ka tas tā ir un es šos cilvēkus izdziedināju! Man pašam bija beidzot jāapzinās sava uzdevuma jēga, ka man ir jāpalīdz visai cilvēcei!“

Geistige Aufrichtung durch Pjotr Elkunoviz
Geistige Aufrichtung durch Pjotr Elkunoviz

Garīgās iztaisnošanas brīnums gūst ievērību

Dziedināšanas neparastie panākumi lika Pjotram apzināties, ka šī brīnumainā Dieva dāvana –spēja izdziedināt- ir jāpadara par savas dzīves uzdevumu. Nenogurstoši palīdzot tuvākajam un dziedinot to, viņš šo misiju veica ar lielu mīlestību, jo VIŅŠ viņu piepildīja. Tā radās ​Garīgā iztaisnošana​, kuru viņš šodien ar lielu pateicību speciālā apmācībā nodod tālāk citiem dziedniekiem, kuri garā un dvēselē ir nobrieduši šim lielajam uzdevumam – būt par brīnumdariem. Viņa darbības rezultātus var redzēt globālā mērogā, jo runa ir par ​kolektīvās apziņas dziedinašanu visā pasaulē! ​Dziedināšana ar ​garīgās iztaisnošanas​ palīdzību paātrina garīgo attīstību, pēc kuras tiecas ikviena dzīva būtne! Apzināti būt Dievam! Vācijā viņā darbība kļuva plaši pazīstama līdz ar filmu sēriju televīzijā „Brīnumdziednieks, 1. un 2. Daļa“ (,,Wunderheiler Teil 1 und 2”). Filmai, ko uzņēma kanāls SWR 2002. un 2003. gadā, bija milzīgi panākumi. Pirmo reizi tika filmā dokumentēta dziedināšana no attāluma (120 km) pa telefonu. Šķību gūžu iztaisnošanai, kāju garuma izlīdzināšanai un mugurkaula iztaisnošanai, kas ir „Dievišķās kārtības“ atjaunošanas viens no aspektiem, sekoja līdz un to novērtēja ārsts, ortopēdijas doktors, un apstiprināja izmaiņas pēc iztaisnošanas salīdzinājumā ar iepriekšējo stāvokli ieslēgtas kameras priekšā. Lai veiktu šīs revolucionārās pārmaiņas, Pjotram bija nepieciešams tikai mirklis. Pateicoties skatītāju sevišķi pozitīvajai reakcijai, arī citas televīzijas nopirka raidīšanas tiesības un līdz ar to Pjotra dziedināšanas darbs kļuva pazīstams arī ārpus Vācijas robežām. Kopš tā laika pie Pjotra ierodas cilvēki no visas pasaules, lai tiktu dziedināti ar ​Garīgās iztaisnošanas​ palīdzību. Pirms Bāzeles dziednieku kongresa „Psi-Tage“ 2003 un kongresa laikā televīzijas kanāls ZDF dokumentēja viņa darbu ar simtiem cilvēku, kurus viņš garīgi iztaisnoja ieslēgtu kameru priekšā. Sagatavotajam televīzijas raidījumam tika dots nosaukums „Bāzeles brīnums“. Arī turpmāk tika veidoti vēl citi sižeti televīzijai, kuri apliecināja viņa svētību nesošo darbu. Arī raidījumā „Fliege“ Pjotrs varēja nodemonstrēt plašākai auditorijai savas dziednieka spējas – „Dievišķās kārtības atjaunošanu“ Arī šoreiz rezultātus apstiprināja tradicionālās medicīnas speciālists (ortopēds). Šajās pārraidēs skatītājiem bija iespēja uzzināt, cik daudzslāņaina ir dziednieka 18 stundas garā darba diena, kuras laikā viņš nenogurstoši palīdz slimiem cilvēkiem un iedziļinās viņu individuālajās vajadzībās pēc dziedināšanas. Pēdējos gados viņš jau ir palīdzējis vairāk nekā 300 000 cilvēku, kuri no visas pasaules ierodas pie viņa ar vissmagākajām kaitēm. ​“Ja cilvēks ir gatavs izveseļoties, tad viņš izveseļosies. Es viņam palīdzēšu”, ​ saka Pjotrs. Garīgā iztaisnošana®, ko veic Pjotrs Elkunovičs, rada jaunu, atbrīvotu paaudzi! Tā izmainīs arī Jūsu dzīvi un līdz ar to arī pasaules vēsturi. Jūs atgriezīsieties tajā apziņas līmenī, kurā mēs atkal viens ar otru varēsim sarunāties nevis ar vārdiem vai jēdzieniem, bet gan tieši, pateicoties visas esības vienotībai.

Jūsu nākotne ir tagad!

Mūsu ziņu vēstule piedāvā dziedinošus ieskatus ikdienas dzīvē, iedvesmu garīgajos jautājumos un atgādinājumus par pasākumiem un aktivitātēm saistībā ar dziedināšanu. Jūs saņemsiet jaunumus no mums neitrālos laika periodos. Lūdzu, abonējiet mūsu ziņu vēstuli, un jūs jebkurā brīdī varat atsaukties, piemēram, izmantojot saiti ziņu vēstulē.