Pjotrs Elkunovičs

Pjotrs Elkunovičs

Pjotrs ir dzimis Moldāvijā un kopš 1980. gada dzīvo Vācijā. 1989. gadā viņš bija ceļojumā uz Jeruzalemi un piedzīvoja tur lielas pārmaiņas apziņā. Tā bija svētības pilna pieredze, satiekot DIEVU. Pjotrs kļuva par iepriekš uz šīs Zemes nebijušas dziedināšanas metodes pirmatklājēju. Tā bija Garīgā iztaisnošana!

Iepriekš viņš izgatavoja darbarīkus, bet tagad viņš pats ir darbarīks Dieva dziedinošajā rokā. Kopš tās reizes viņš ar savu jauno dziedniecības veidu dziedina cilvēkus un dzīvniekus.

Pjotrs sajuta aicinājumu, padarīt šo brīnišķīgo dievišķo spēju dziedināt par savu dzīves uzdevumu. Vairāk nekā 27 darbības gados viņš ir palīdzējis izveseļoties simtiem tūkstošu cilvēku.

Nenogurstošā darbā kalpojot savam tuvākajam un to visaptveroši dziedinot, viņš pilda savu misiju ar lielu mīlestību. Tā radās Garīgās iztaisnošanas brīnums, kas tagad notiek visā pasaulē.

Pateicībā Garīgajai pasaulei viņš nodod savas zināšanas tālāk citiem dziedniekiem. Katrs, kurš garā un dvēselē ir nobriedis un ir nopietni ieinteresēts kļūt par palīgu cilvēkiem, var pie Pjotra un Šarlēnes īpašā apmācības kursā apgūt Garīgo iztaisnošanu.

Viņa darbības rezultātus var redzēt globālā mērogā, jo runa ir arī par kolektīvās apziņas dziedināšanu visā pasaulē! Dziedināšana ar Garīgās iztaisnošanas palīdzību paārtina garīgo attīstību un planētas uzplaukuma procesu, pēc kā tiecas ikviena dzīva būtne! Apzināti būt DIEVAM!

“​ Piešķir man Kungs, – kurš esi MANĪ – Tavu cieņu un to cilvēku draudzību, kuri Tevi ciena SEVĪ un dod man dziļu, plašu, neierobežotu līdzjūtību visām būtnēm visā pasaulē!t!”

Tavs Pjotrs

Mūsu ziņu vēstule piedāvā dziedinošus ieskatus ikdienas dzīvē, iedvesmu garīgajos jautājumos un atgādinājumus par pasākumiem un aktivitātēm saistībā ar dziedināšanu. Jūs saņemsiet jaunumus no mums neitrālos laika periodos. Lūdzu, abonējiet mūsu ziņu vēstuli, un jūs jebkurā brīdī varat atsaukties, piemēram, izmantojot saiti ziņu vēstulē.