Mūsu misija

geistiges Heilen global

Garīgajai iztaisnošanai​®​ ir liela nozīme.Tā ir arī Dievišķa iztaisnošana un ietver sevī dzīvībai svarīgu vēsti visām tautām uz zemes. Sevišķi tagad, kad pasaule šajā pārmaiņu laikā ir nedroša un šķiet disharmoniska, ir svarīgi, noturēt šo brīnišķīgo vīziju par pārmainošo spēku, kurš pārpludina mūsu planētu ar gaismu un harmonizējošo mīlestības enerģiju. Mēs dzīvojam nozīmīgu iniciāciju laikā visiem, kuri ir ceļā uz ​augstākām ​dimensijām. ​ Uztveriet šo vēstījumu ar prieku un drosmi. Tas norāda ceļu uz ​jaunu laikmetu​ un parāda, ka mums visiem jāpiedalās cilvēces attīstības vēsturē. Kad viss atkal ieies pareizajās sliedēs, pienāks diena, kad cilvēki visi kopā priecāsies par Garīgās iztaisnošanas brīnumiem, ko tā veic visai radībai.

Geistiges Heilen - Charlene und Pjotr Elkunoviz

Garīgā iztaisnošana ir Dievišķa žēlastība, tā ir līdzeklis, ar kuru atbrīvot cilvēkus no visiem pašu uzliktajiem negatīvajiem karu, slimību, sāpju un ciešanu cēloņiem ​Cilvēki paši saviem spēkiem nespēj novērst savus nepareizos veidojumus. Tikai Dieva žēlastība var paātrināt cilvēces evolūcijas procesu. ​Garīgā ​iztaisnošana​ ļauj mums redzēt, apzināties un pārmaina katra atsevišķa cilvēka apziņu un līdz ar to visu pasauli! Mūsu misija ir palīdzēt visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu dažādības un izcelsmes, iegūt jaunu apziņas līmeni. Lai to panāktu, mēs, Pjotrs un Šarlēne, katru uzrunājam tā, lai viņš var saprast. Uzrunātie mācās, kā viņi šo apziņu var iztulkot savas kultūras valodā. Mums ir jāizkaļ saprašanas darbarīki, kuri ​atbrīvos pasauli no pagātnes važām​. Vēl ir daudz darāmā. Ar Garīgo iztaisnošanu cilvēce iegūs jaunu enerģiju, svētību un barību no dievišķās esības pilnīguma, no stāvokļa ārpus laika un telpas, no Absolūta.

Cilvēka apzinātā esība

Mūsu misija ir pavadīt cilvēkus viņu ceļā uz izdziedināšanu un uz apzināto esību. Katram vajadzētu apjaust savu radošo spēku un apzināti lietot to visu cilvēku augstākās labklājības sasniegšanai. Tas notiks tikai tad, kad domas, jūtas un rīcība ir saskaņā un kad tiek ievēroti garīgās pasaules likumi. Arī Jūs variet šajā jomā daudz ko dot!

Geistiges Heilen Landschaft

Tas nozīmē,

  • ka Jūs variet radīt mieru savā ģimenē. Tas ne vienmēr ir viegli, bet ir iespējams, jo tur, kur ir griba, tur atrodas arī ceļš. Harmonija ģimenē ir būtisks solis pretī harmonijai uz Zemes.
  • ka Jūs ēdiet veselīgu pārtiku, jo cilvēks ir tas, ko viņš ēd. Ne viss ir veselīgs! Cilvēka organisms ir tā iekārtots, lai ēstu augus un augļus. Daudzi cilvēki to ir apzinājušies un mēs esam pārliecināti, ka šis process neapturami turpināsies. Jau Leonardo da Vinči, kurš deva priekšroku veģetāram ēdienam, ir teicis: „cik ilgi uz pasaules pastāvēs kautuves, tik ilgi būs arī kaujas lauki“.
  • ka Jūs neesiet izšķērdīgi! Tātad neizmetiet pārtikas produktus, neizšķērdējiet ūdeni – pat tad, ja Jums tā ir pietiekami – neatstājiet nevajadzīgi iedegtu gaismu savā dzīvoklī, birojā un tā joprojām. Aizvien vairāk rūpniecisko ražotāju un pakalpojumu sniedzēju pievēršas šīm tēmām. Arī Jūs variet dot savu ieguldījumu.
  • ka Jūs saudzējiet dabu,​ jo katra ekosistēma ir arī dzīves telpa daudzām dzīvnieku un augu sugām. Ja cilvēks ar piesārņojumu, troksni vai iznīcināšanu iejaucas dabā, tad dabiskais cikls tiek pārtraukts un agrāk vai vēlāk tas iespaido arī cilvēci. Par to Jums vajadzētu padomāt, pirms neapdomīgi rīkoties.
  • ka Jūs apzinieties, ka mēs visi esam radītāji​. Katra indivīda radošums ir nepieciešams, lai atlaistu vecas lietas un metodes, lai radītu JAUNO, kas ilgtspējīgi sargās mūsu māti Zemi.

Tas ir mūsu vēstījums un tas pieder pie mūsu misijas un dzīvesveida.

Atsevišķi cilvēki vai ģimenes ar savām visdažādākajām veselības un dzīves problēmām, firmas, kas darbojas gan ekonomikā, gan zinātnē, politiķi, sportisti un daudzi citi uzticas mūsu svētīgajai dziedniecības metodei un mēs būsim priecīgi, ja arī Jūs kādu dienu atradīsiet ceļu pie mums. Līdz tam ar gaismas pilniem sveicieniem Pjotrs un Šarlēne Elkunoviči

Mūsu ziņu vēstule piedāvā dziedinošus ieskatus ikdienas dzīvē, iedvesmu garīgajos jautājumos un atgādinājumus par pasākumiem un aktivitātēm saistībā ar dziedināšanu. Jūs saņemsiet jaunumus no mums neitrālos laika periodos. Lūdzu, abonējiet mūsu ziņu vēstuli, un jūs jebkurā brīdī varat atsaukties, piemēram, izmantojot saiti ziņu vēstulē.