Die Geistige Aufrichtung feiert 35 Jahre Jubiläum durch den Initiator Pjotr Elkunoviz.

Mūsų misija

geistiges Heilen global

Dvasinis ištiesinimas​®​ yra ypatingai svarbus. Jis yra ir Dievo perdavimas, gyvybiškai svarbi žinia visoms pasaulio tautoms. Ypač šiandieną, kai pasaulis kinta ir atrodo nesaugus ir neharmoningas, yra svarbu, išlaikyti šią nuostabią pakitusios galios, pripildysiančios mūsų planetą šviesa ir harmonizuojančia meilės energija, viziją.

Mes gyvename didelių iniciacijų visiems, kurie yra kelyje į Aukštesnę dimensiją , laikmetyje. Priimkite šią žinią su džiaugsmu ir drąsa. Ji nurodo kelią į naują laikmetį​ ir parodo, kad mes visi turime prisidėti prie tikrosios žmogiškojo vystymosi istorijos. Kai viskas pakryps teisingu keliu, ateis ir ta diena, kai visi žmonės kartu galės džiaugtis Dvasinio ištiesinimo stebuklais kūrinijoje.

Geistiges Heilen - Charlene und Pjotr Elkunoviz

Dvasinis ištiesinimas yra Dievo malonė, priemonė, galinti išvaduoti žmones nuo jų pačių užsikrautų neigiamų karų, ligų, skausmų bei kančių priežasčių. ​Žmonės patys negali pašalinti šių trikdžių. Tik Dievo malonė gali pagreitinti žmogaus evoliucijos procesą. Dvasinis ištiesinimas suteikia mums galimybę pamatyti, pažinti ir pakeičia kiekvieno sąmonę , o tuo pačiu ir visą pasaulį!

Mūsų misija yra padėti žmonėms pasiekti naują sąmonės lygmenį, nepriklausomai nuo jų skirtingumo, jų kilmės. Todėl mes, Piotras ir Šarlena, kalbiname kiekvieną visiems suprantama kalba. Užkalbintieji patys sumąsto, kaip jie šį sąmonėjimą perteiks į jų atitinkamos kultūros kalbą. Mes turime sukurti supratimo instrumentus, išvaduosiančius pasaulį nuo praeities pančių​. Dar yra daug darbo. Dvasinio ištiesinimo dėka žmonija gaus naują energiją, palaiminimą ir maistą iš Dieviškos būties tobulumo, iš erdvės ir belaikės būsenos, iš Absoliuto.

Sąmoninga žmogaus būtis

Mūsų misija yra lydėti žmogų jo sveikimo kelyje į sąmoningą BŪTĮ. Kiekvienas turėtų pažinti savo kūrybinę galią ir ją panaudoti geriausiam visų labui. Tai atsitiks tada, kai mintys, jausmai ir veiksmai bus darnūs ir bus laikomasi dvasinių dėsnių.

Ir Jūs galite ženkliai prie to prisidėti!

Geistiges Heilen Landschaft

Tai reiškia,

  • Jūs turite sukurti darną savo šeimoje. ​ Tai ne visada yra paprasta, tačiau įmanoma – kur yra noras, yra ir būdas . Šeimos harmonija yra esminis žingsnis į harmoniją Žemėje.
  • Jūs turite sveikai maitintis​, nes žmogus yra tai, ką jis valgo. Ne viskas yra sveika! Žmogaus organizmas yra pritaikytas maitintis Žemės vaisiais ir augalais. Daugelis žmonių tai jau suvokė ir manome, kad šis procesas ir toliau nesustodamas eis toliau. Jau Leonardas da Vinčis, vegetariškos mitybos šalininkas, sakė : ”Kol Žemėje bus skerdyklos, tol bus ir skerdynių laukai.”
  • Jūs turite nieko nešvaistyti !​ Negalima išmesti maisto, reikia apdairiai naudoti vandenį, net jei visko pakankamai turite, nereiktų be reikalo naudoti elektros apšvietimo namie, darbo vietoje ir t.t. Daugėja ir pramonininkų bei paslaugas teikiančių įmonių, daug darančių šiomis temomis. Ir Jūs galite prie to prisidėti.
  • Jūs turite apdairiai elgtis su gamta, ​ kadangi kiekviena ekosistema yra daugelio gyvūnų ir augalų gyvenama aplinka. Kai žmogus triukšmu, užterštumu ar griovimu pažeidžia natūralius gamtos procesus, tai anksčiau ar vėliau atsiliepia žmogui. Apie tai reikėtų mąstyti, prieš pradedant ką nors neapgalvotai daryti.
  • Jūs turite suvokti, kad mes visi bendrai esame kūrėjai​. Kiekvieno žmogayus kūrybiškumas yra reikalingas, kad būtų galima paleisti, kas sena, bei sukurti NAUJĄ, ilgalaikiai saugantį mūsų Motiną Žemę.

Tai yra mūsų žinia ir mūsų misijos bei gyvenimo būdo dalis.

Tiek pavieniai žmonės, tiek šeimos, su savo įvairiausiomis sveikatos ir gyvenimo temomis, firmos iš įvairių ūkio sričių, politikai, sportininkai ir t.t. pasitiki mūsų gydymo metodu, ir mes džiaugsimės, jei ir Jūs vieną dieną atvyksite pas mus.

Su šviesiausiais linkėjimais Piotras ir Šarlena Elkunovičiai

Рассылка исцеляющих импульсов для повседневной жизни, вдохновения на духовные темы и напоминания о датах проведения дней и мероприятий по исцелению будет информировать вас о наших новостях через нерегулярные промежутки времени. Пожалуйста, подпишись на нашу рассылку, отписаться можно в любой момент, например, по ссылке в рассылке.