Piotras Elkunovičius®
ORIGINALAS
Dvasinės ištiesinimo energijos
pradininkas nuo
1989 metų

Gydymo dienos: Gydymo eiga

Geistige Heilung Vortrag

Kontaktai gydymui ir seminarams Lietuvoje:

Vaiva Vekerotiene
Tel: +370 615 34429
E-Mail: v.vaiva.reiki@gmail.com

Dvasinio gydymo dienos su gyduoliais Piotru ir Šarlena Elkunovičiais

Gydymo diena prasideda paskaita ir įvadu mažoje grupėje (maks. 10 žmonių).
Šeimos nariai, draugai, giminaičiai ir pažįstami , visi besidomintys, gali išklausyti paskaitą ir
pamatyti gydymo demonstravimą nemokamai ir yra visada mielai mūsų laukiami. Jūsų pačių
suvokimas įtikins Jus šio maloningo, alternatyvaus gydymo būdo veiksmingumu.

Sekantis gydymo etapas atliekamas individualiai , atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus poreikius.
Piotras ir Šarlena Elkunovičiai pradeda kiekvieną gydymą Dieviškosios tvarkos atstatymu žmoguje
Dvasinio ištiesinimo būdu. Taip yra duodami impulsai regeneracijai ir suaktyvinama savigyda.

Dvasinis ištiesinimas įvyksta ramiai, švelniai. Gydomasis dažnai pajunta kūne lengvą, malonų
atsipalaidavimą, korekciją. Gydymo metu yra stipriai suaktyvinama energija, kurios dėka
gydomasis įeina į aukštesnę kūno ir dvasios kokybę.

Dvasinis ištiesinimas – tai Dieviškasis impulsas

Geistige Heilung Behandlung

Dvasinis ištiesinimas yra viską keičiantis ir atnaujinantis Dieviškasis impulsas. Ištiesinimo metu gydomasis jaučiasi maloniai ir patiria save lyg dviejose realybėse. Vienoje jų gydomasis jaučia savo fizinį kūną, o kitoje – vienybę su visaapimančia būtimi. Šioje būsenoje nejuntamas laikas, ir egzistuoja tik dabartis. Kiekvienas yra įvedamas į šitą sąmonės lygmenį. Žmonija artėja prie naujo suvokimo ​atsiradimo, pakeisiančio mąstymą ir suvokimą.

Blokados ir seni, iki šiol praktikuoti šablonai gali išsisklaidyti, kadangi ši energija yrasavireguliuojanti ir gali nuo šiol laisvai veikti. ​ Gali pakisti ir mentalusis žmogaus aspektas, leidžiantis pajusti naujas gyvybines jėgas. Niekur kitur stipriau nepasireiškia gamtos
regeneracinė , savigydos​ galia, kaip šiame gydymo metode. Jis vienodai veiksmingas tiek vaikams, tiek bet kurio amžiaus suaugusiems. Tai yra gilus ir nepamirštamas potyris, pajusti Dvasinį ištiesinimą savyje ir kituose. Pasikeitimai kūne yra matomi iškart!

Elektroniniu laišku informuosime apie gydymo laiką.

Kam reikalingas Dvasinis ištiesinimas?

Dvasinis ištiesinimas tinka visiems : vaikams, suaugusiems, senjorams, nėščiosioms, sportininkams, nepriklausomai nuo jų tautinės ar kultūrinės kilmės, taip pat nuo amžiaus ar sveikatos būsenos.

Dvasinio ištiesinimo metu susivienija individualusis Aš su universaliuoju Aš, įsiskverbdami į visas žmogaus kūno ląsteles ir į kūno sąmonę. Gydomieji mums pasakoja, kad jie po gydymo pilni energijos, ryžto, drąsos ir susižavėjimo, kad jie dvasiškai žvalūs ir pilni vidinės ramybės. Prieštaringos mintys yra harmonizuojamos ir teigiamai pasikeičia mentalioji ir emocinė savijauta.

Jūsų kūnas yra Jūsų šventykla! Laikykite ją švarią ir tyrą, kad Jūsų siela joje gerai jaustųsi ir gyventų. Kiekvienas žmogus turi Dieviškumo kibirkštį, kuri per Dvasinį ištiesinimą vėl įsižiebia.

Dvasinis ištiesinimas sukyla lyg nenugalimos jėgos banga , jis yra kosmoso paslapties įsikūnijimas. Visus žmones, turinčius intuityvų suvokimą, Dvasinis ištiesinimas per gyduoluo energijos kanalą, per jo dvasią, įtraukia į savo kosminį srautą. Tai yra ta akimirka, kai žmogaus siela suvokia save vienybėje su Dievu. Tai yra universaliosios sąmonės išraiška.

Geistige Heilung Beinmessung

Gydymo eiga

  • Paskaita ir įvadinė dalis
  • Individualus gydymas – Dvasinis ištiesinimas
  • 3-matis gydymas ir dvasinė alchemija su sunkių metalų neutralizavimu, tęstinis gydymas
  • Gydomųjų jėgų aktyvavimas su energine apyranke

Dvasinio ištiesinimo kartoti nereikia. ​Tęstinis gydymas galimas pagal poreikį, kai yra chroniški, mentaliniai ar emociniai negalavimai.

Tęstinio gydymo laikas derinamas individualiai, jis galimas ir gydymų dienomis ir nuotoliniu būdu.